Αυτοτελές τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης

Το Αυτοτελές τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

1) Γραφείο επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων

2) Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης

3) Γραφείο Διοικητικής υποστήριξης

Έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) υποστήριξης του Προέδρου και των Συλλογικών οργάνων του Ν.Π.

β) σε θέματα ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

γ) σε θέματα Μητρώων και διαδικασιών Προσωπικού

δ) σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης

ε) σε θέματα γενικής Μέριμνας

4) Γραφείο Οικονομικής Υποστήριξης

Έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε θέματα οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Νομικού Προσώπου

β) Διαχείριση Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών

γ) Διαχείριση λογιστηρίου και αποθηκών

 

Προϊσταμένη Τμήματος: κα Κόλλια Μαρία

Υπάλληλος: κα Τζούβελη Ελένη

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 55 - Ναύπλιο

Τηλ./Fax: 2752099216

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Κ.Η.Φ.Η.

ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ

Κ.Α.Π.Η.

ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
dokoipan-logo.png

25ης Μαρτίου 55
211 00 Ναύπλιο

Τηλ. 2752023513

Α' Παιδικός Σταθμός Ναυπλίου
Τηλ. & Fax : 2752023352 - 3
 
Β' Παιδικός Σταθμός Ναυπλίου
Τηλ. & Fax : 2752027020
 
Γ' Παιδικός Σταθμός Ναυπλίου
Τηλ. & Fax : 2752027791
Κ.Α.Π.Η. Ναυπλίου
Τηλ. & Fax : 2752023513
 
Κ.Η.Φ.Η. Ναυπλίου
Τηλ. : 2752099424
Fax : 2752099423
 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ναυπλίου: 2752029473
Μιδέας: 2752360108

Δημοσιεύσεις

Copyright © Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. 2022. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.
Σχεδίαση & Κατασκευή ιστοσελίδων: Kinisis Web & Tourism

Αναζήτηση