ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΟΚΟΙΠΑΝ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κ.Η.Φ.Η. Ναυπλίου

espa 01

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.) ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το Κ.Η.Φ.Η. είναι ανοιχτή δομή φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (άνοια, κινητικά προβλήματα, νόσος Parkinson, νοητικά ή ψυχικά προβλήματα κ.α) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον δυσκολεύεται ν’ ανταποκριθεί στη φροντίδα αυτών (λόγω εργασίας, κοινωνικού ή οικονομικού προβλήματος ή προβλημάτων υγείας) & οι οποίοι κατοικούν στον Δήμο Ναυπλιέων. Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν & προσφέρονται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, από 7:00-15:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

Για τους άμεσα ωφελούμενους (ηλικιωμένους ):

 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού τελευταίου έτους.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 4. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού από την οποία να προκύπτει αν είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λήψης υπηρεσιών από άλλη δομή.

Για τους έμμεσα ωφελούμενους (όσοι έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των ηλικιωμένων):

 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού τελευταίου έτους.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 4. Αν ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ ή σε οικογένεια με μέλη ΑΜΕΑ απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.
 5. Αν είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερικής, αορίστου ή ορισμένου χρόνου)
 6. Αν είναι αυτοαπασχολούμενοι, απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος
 7. Αν είναι αγρότης απαιτείται βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
 8. Αν είναι άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ και επίσημο αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 9. Εάν λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργος, απαιτείται επίσημο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των ηλικιωμένων και περί μη λήψης υπηρεσιών από άλλη δομή.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 20/9/2019 έως 20/10/2019. Ακολούθως θα γίνει η αξιολόγηση και η μοριοδότησή τους. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς. Αιτήσεις μπορεί να γίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Κ.Η.Φ.Η.

ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ

Κ.Α.Π.Η.

ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
dokoipan-logo.png

25ης Μαρτίου 55
211 00 Ναύπλιο

Τηλ. 2752023513

Α' Παιδικός Σταθμός Ναυπλίου
Τηλ. & Fax : 2752023352 - 3
 
Β' Παιδικός Σταθμός Ναυπλίου
Τηλ. & Fax : 2752027020
 
Γ' Παιδικός Σταθμός Ναυπλίου
Τηλ. & Fax : 2752027791
Κ.Α.Π.Η. Ναυπλίου
Τηλ. & Fax : 2752023513
 
Κ.Η.Φ.Η. Ναυπλίου
Τηλ. : 2752099424
Fax : 2752099423
 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ναυπλίου: 2752029473
Μιδέας: 2752360108

Δημοσιεύσεις

Copyright © Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. 2021. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.
Σχεδίαση & Κατασκευή ιστοσελίδων: Kinisis Web & Tourism

Αναζήτηση